EKOLOŠKO TRAJNOSTNO KMETIJSTVO V SKLADU S SODOBNIM GOSPODARJENJEM Z VODAM

Avtor: Herr Dr. Ferstl
Download PDF


POLICY PAPER

Avtor: Herr Dr. Ferstl
Download PDF


Schlussveranstaltung
Zaključna Prireditev

Avtor: Zita Flisar Novak
Download PDF


Verwendung von Grundwassermodellen bei der Entwicklung von Strategien zum Grundwasserschutz

Avtor: H. Kupfersberger
Download PDF


Prepoznavanje nevarnosti in obvladovanje tveganj v oskrbi s pitno vodo

Avtor: Dr. Nataša Sovič, univ.dipl.inž.kem.tehnol, Darja Repnik, univ.dipl.inž.kem.tehnol
Download PDF


Investicije in dosežki projekta
z vidika upravljanja vodovoda
SISTEMA B

Avtor: Herr Boštjan Zver
Download PDF


Schlussveranstaltung
Zaključna Prireditev

Avtor: Herr Dipl.-Ing. Anton Schabl
Download PDF


Leitlinien für die Zukunft
Policy Paper und Charta

Avtor: Herr Dr. Ferstl
Download PDF


Ganzheitliches Nährstoffmanagement
für fruchtbare Äcker und sauberes Grundwasser

Avtor: Mag. Stephan Kupsa
Download PDF


Erwartungen und Ergebnisse für die Wasserwirtschaft

Avtor: Herr Dr. Ferstl
Download PDF


Nährstoff Depot

Avtor: Herr Ing. Fleischhacker
Download PDF


Ravnanje s hranili na avstrijski in slovenski strani – pristop in cilji

Avtor: Zita Flisar Novak, AFI MS & Prof. dr. Mario Lešnik FKBV UM
Download PDF


Erwartungen an die Ergebnisse des SI-MUR-AT Projekts – aus Sicht eines Wasserversorgers

Avtor: Dipl.-Ing. Franz Krainer
Download PDF


Bewusstseinsbildende Maßnahmen für einen nachhaltigen Grundwasserschutz

Avtor: DI Albert Bernsteiner
Download PDF


Leitlinien für die Zukunft

Avtor: PP Vulkanland
Download PDF


Nährstoffmanagement auf österreichischer und slowenischer Seite – Herangehensweise und Ziele

Avtor: Anton Schabl
Download PDF


ANALIZA EKONOMSKE UČINKOVITOSTI ALTERNATIVNE AGRONOMSKE PRAKSE (AAP) NA VVO

Avtor: Črtomir Rozman, Karmen Pažek, Mario Lešnik
Prenesi PDF


FARM-MANAGER

Login: https://si-mur-at.farm-manager.si/de/
E-Mail:
si-mur-at@farm-manager.si
Passwort:
test123


Obdelovanje tal in protierozijska zaščita na vodovarstvenih območjih

Avtor: dr. Denis Stajnko
Prenesi PDFObvladovanje pojava invazivnih rastlin (neofitov) in ohranjanje biodiverzitete na vodovarstvenih območjih

Avtor: dr. Mario Lešnik
Prenesi PDFPomen dosevkov in ozelenitev tal na vodovarstvenih območjih

Avtor: dr. Branko Kramberger
Prenesi PDFGnojenje z dušikom na vodovarstvenih območjih (primer vodonosnika Apaškega polja)

Avtor: Red. prof. dr. Franc Bavec
Prenesi PDFUporaba fitofarmacevtskih sredstev in varovanje voda na vodovarstvenih območjih

Avtor: dr. Mario Lešnik
Prenesi PDF