ANALIZA EKONOMSKE UČINKOVITOSTI ALTERNATIVNE AGRONOMSKE PRAKSE (AAP) NA VVO

Avtorji: Črtomir Rozman, Karmen Pažek, Mario Lešnik
Prenesi PDF


FARM-MANAGER

Login: https://si-mur-at.farm-manager.si/de/
E-Mail:
si-mur-at@farm-manager.si
Passwort:
test123


Obdelovanje tal in protierozijska zaščita na vodovarstvenih območjih

Avtor: dr. Denis Stajnko
Prenesi PDFObvladovanje pojava invazivnih rastlin (neofitov) in ohranjanje biodiverzitete na vodovarstvenih območjih

Avtor: dr. Mario Lešnik
Prenesi PDFPomen dosevkov in ozelenitev tal na vodovarstvenih območjih

Avtor: dr. Branko Kramberger
Prenesi PDFGnojenje z dušikom na vodovarstvenih območjih (primer vodonosnika Apaškega polja)

Avtor: Red. prof. dr. Franc Bavec
Prenesi PDFUporaba fitofarmacevtskih sredstev in varovanje voda na vodovarstvenih območjih

Avtor: dr. Mario Lešnik
Prenesi PDF