izvajanja alternativne agronomske prakse (AAP) priprave tal in setve pšenice na VVO
Open Field Day v okviru EU- Projekta SI-MUR-AT – trajnostno kmetijstvo in podtalnica

Datum: torek, 24. oktober 201
Čas trajanja : 9:00 do 13:00
Kraj: na njivi Kmetijstva Črnci v Lutvercih v Apaški dolini (označbe ob cesti Podgrad–Apače v Segovcih)

Program

Predstavitev izvajanja konvencionalne in alternativne agronomske prakse – AAP – na vodovarstvenih območjih.

Univ.- Dipl. Zita FLISAR NOVAK KGZS-MS, prof.dr. Mario LEŠNIK, FKBVUM,  Anton Kovač

Obdelava tal in protierozijska zaščita na vodovarstvenih območjih.

Predstavitev priročnika.
prof. dr. Denis STAJNKO, FKBV UM

Prikaz alternativne prakse obdelave tal in setve ozimne pšenice:

  • Ravnanje z žetvenimi ostanki »Stroh management«- prikaz delovanja mulčerjev z L (INO) in Y noži (Celli),
  • Apnjenje in gnojenje – prikaz apnjenja (IGM Zagorje) in gnojenja z mineralnimi gnojili ter prikaz doziranja mikrobioloških pripravkov (Micronatura),
  • Obdelava tal – AAP – rahljalnik Lemken gruber in Evers variodisc ter konvencionalna obdelava s plugom in vrtavkasto brano,
  • Setev pšenice – prikaz setve s sejalnico Great Plains v mulč in direktna setev.

prof. dr. Denis STAJNKO, FKBVUM, mag. Marjan DOLENŠEK KGZS-LI, prof. dr. Rok MIHELIČ, BF UL

Strokovna razprava in pogovori s predstavniki sodelujočih ustanov in podjetij ter druženje.

V primeru slabega vremena (močno deževje do 24.10. ali napovedan dež za torek 24.10.) bo prikaz izveden v petek, 27.10.2017.