Newsletter

6. GLASILO

6. GLASILO: Projektu EU v okviru programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Avstrija 2014–2020: »SI-MUR-AT« – Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim gospodarjenjem z vodam

Glasilo odprta


5. GLASILO

5. glasilo projekta EU SI-MUR-AT. Ukrepi ozaveščanja »Upravljanje s hranili na avstrijski in slovenski strani – pristop in cilji«

Glasilo odprta


4. GLASILO

4. glasilo projekta EU SI-MUR-AT. Prizadevanja za ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim gospodarjenjem z vodami so v polnem teku, zato vas vabimo, da prelistate glasilo!

Glasilo odprta


3. GLASILO

Posebna prireditev: Prireditve ozaveščanja 19. marca 2018 v Lipnici, Avstrija

Kako poteka projekt: Novice iz posameznih delovnih sklopov

Kdo smo: 2. del: Regionalmanagement Südweststeiermark GmbH (RMSW) / 3. del: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (AFI MS)

Glasilo odprta


2. GLASILO

Open Field Day: javna prireditev o spremljanju nitratov, gnojenju in varstvu rastlin, 25. maja 2017 v Apačah v Sloveniji

Kako poteka projekt: Novice iz posameznih delovnih sklopov

Kdo smo: 1. del: vodilni partner: Urad Štajerske deželne vlade, Oddelek 14 ‒ Vodno gospodarstvo, viri in trajnost

Glasilo odprta


1. GLASILO

V okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, prednostna os 2: Varstvo okolja in učinkovita raba virov, si je projekt EU SI-MUR-AT z Uradom Štajerske deželne vlade, Oddelek 14, Vodno gospodarstvo, viri in trajnost kot vodilnim partnerjem in šestimi drugimi partnerji projekta (štirimi slovenskimi in dvema avstrijskima) kot cilj zadal okrepiti čezmejno sodelovanje za trajnostno ohranjanje in izboljšanje kakovosti spodnje Mure ter povezanih teles podzemne vode, z namenom dolgoročno ohraniti dobro kakovostno stanje podtalnice.

Glasilo odprta