Mediji

Dobrodošli v medijskem središču, kjer lahko poleg predstavitev in sporočil za javnost najdete tudi izbrane fotografije in videoposnetke.

Dokumenti projekta:
  • Plakat Schlussveranstaltung 1,7 MB // Plakat Schlussveranstaltung zum EU-Projekt im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG V-A Slowenien-Österreich 2014 – 2020
  • Kurzinformation 509 kB // Kurzinformation zum EU-Projekt im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG V-A Slowenien-Österreich 2014 – 2020
  • Folder – SI-MUR-AT 145 kB // Informationsfolder »SI-MUR-AT«
  • Informacije Mapa – SI-MUR-AT 145 kB // Informacije Mapa »SI-MUR-AT«
  • Povzetek Podatkov 497 kB // »SI-MUR-AT« – Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim gospodarjenjem z vodami

19. 03 2019 – Vabilo na informativni dogodek
25.10.2016 – Uvodno srečanje, 25. 10. 2016 v Apačah v Sloveniji: