S projektom EU želimo zbližati kmetijstvo in vodno gospodarstvo.

Uvodno srečanje evropskega projekta »SI-MUR-AT« je potekalo v Apačah v Sloveniji. V ospredju projekta je združljivost varovanja podtalnice in kmetijske rabe tal vzdolž Mure. Ciljno območje naslednjih treh let je območje od Lipniškega polja do spodnje doline Mure, torej regija avstrijske Radgone oz. Murske Sobote.

Vložili bomo 1,8 milijona evrov, da bi dosegli predvsem dolgoročno zagotavljanje kakovosti podtalnice na obeh straneh reke. Skupno šest projektnih partnerjev želi pod vodstvom vodilnega partnerja, Oddelka 14 dežele Štajerske (Vodno gospodarstvo, viri in trajnost), med drugim doseči zmanjšanje vsebnosti nitratov v vodi.

»Čustvena stvar«

Johann Wiedner, vodja Oddelka 14, pravi, da ne bodo začeli iz nič, saj se tej temi že nekaj časa posveča pozornost. Sprva želimo na podlagi podatkov iz lizimetrov (tj. naprav za raziskovanje voda in kmetijstva) ugotoviti, kateri načini obdelave tal so primerni za naravno okolje. Nato pa v sodelovanju s kmetovalci opredeliti načine za dolgoročno varovanje podtalnice. Že zdaj pa smo prepričani, da je treba zmanjšati vnos hranilnih snovi iz kmetijstva v podtalnico. V ta namen želimo na primer vzpostaviti platformo o ravnanju s hranili.

Anton Gangl, poslanec deželnega zbora, se kot predsednik Regionalne razvojne agencije jugovzhodne avstrijske Štajerske zaveda, da je bila ta tema doslej precej »čustvena stvar«. Želi si, da bi se interesi na področju kmetijstva in vodnega gospodarstva zbližali.

Projektni partnerji

Urad Štajerske deželne vlade A14 (vodilni partner), Regionalna razvojna agencija jugozahodne avstrijske Štajerske in Regionalna razvojna agencija jugovzhodne avstrijske Štajerske, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor, Institut za ekološki inženiring, Vodovod sistema B, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota.