Impresum

Kontakt

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 14, Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit
Wartingergasse 43
8010 Graz

DVR 0087122
UID ATU37970905

Telefon: +43 (316) 877-2025
E-Mail: abteilung14@stmk.gv.at
Web: https://www.verwaltung.steiermark.at


Izjava o omejitvi odgovornosti

1. Vsebina spletne strani

Avtor v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za pravočasnost, pravilnost, popolnost ali kakovost informacij, ki so na voljo. Zahtevki za avtorjevo odgovornost, ki se nanašajo na materialno ali nematerialno škodo, nastalo zaradi uporabe ali neuporabe ponujenih informacij oz. uporabo netočnih in nepopolnih informacij, so načeloma izključeni, če avtor dejanja ni storil dokazano namerno ali iz hude malomarnosti.

Vse vsebine so proste in nezavezujoče. Avtor si pridržuje pravico, da dele strani ali celotno vsebino brez posebnega obvestila spremeni, dopolni, izbriše ali objave za določen čas ali trajno prekine.

2. Sklicevanja in spletne povezave

Pri neposrednih ali posrednih sklicih na tuje spletne strani, ki ne spadajo na področje odgovornosti avtorja, bi bil ta dolžen sprejeti odgovornost samo v primeru, da je bil seznanjen z vsebinami in je dovolj tehnično sposoben ter se od njega lahko razumno pričakuje preprečitev uporabe nezakonitih vsebin.

Avtor izrecno izjavlja, da v času sklicevanja na spletne strani ni bilo vidnih nezakonitih vsebin na straneh, do katerih je bila ustvarjena povezava. Za nezakonite, netočne ali nepopolne vsebine in predvsem za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali neuporabe takih razpoložljivih informacij, odgovarja izključno ponudnik spletne strani, na katero je bila ustvarjena povezava, in ne tisti, ki se na podlagi povezave samo sklicuje na tako objavo.

3. Avtorske pravice in pravo znamk

Avtor si prizadeva v vseh publikacijah upoštevati avtorske pravice uporabljenih grafičnih prikazov in besedil, uporabljati grafične prikaze in besedila, ki jih je izdelal sam, ali brezlicenčne grafike in besedila.

Vse blagovne in zaščitene znamke, ki so navedene na spletni strani in morebiti zaščitene s strani tretjih oseb, so neomejeno podvržene določilom zadevnega veljavnega prava znamk in lastninskim pravicam zadevnih registriranih lastnikov. Samo na podlagi njihove omembe ne moremo sklepati, da blagovne znamke niso zaščitene s pravico tretjih oseb.

4. Varstvo podatkov

Če na spletni strani obstaja možnost, da uporabnik vnese osebne ali poslovne podatke (e-poštni naslov, ime, naslov), je uporabnikovo posredovanje teh podatkov izrecno prostovoljno. Uporaba ponujenih storitev in plačilo zanje – če je to tehnično izvedljivo in razumno – je dovoljena tudi brez navedbe takih podatkov oz. ob navedbi anonimnih podatkov ali psevdonima.

5. Pravnomočnost omejitve odgovornosti

Izjava o omejitvi odgovornosti je del vsebin spletne strani. V primeru, da deli ali oblika delov tega besedila niso, niso več ali niso v celoti v skladu z veljavno zakonodajo, to ne vpliva na veljavnost drugih delov dokumenta in njihove vsebine.