Strokovno srečanje na temo pitne vode, Ljubljana 29.03.2018

Predstavitev predloga direktive o kakovosti vode namenjene za prehrano ljudi in prenos znanja iz projekta SIMURAT

Na strokovnem srečanju je Ministrstvo za zdravje predstavilo predlog direktive o kakovosti vode namenjene za prehrano ljudi. Upravljavci sistemov za oskrbo s pitno vodo so predstavili svoje stališča, prav tako Ministrstvo za okolje in prostor.

Evropska direktiva v svoji prilogi predlaga vključitev novih parametrov (somatski kolifagi, derivati haloocetne kisline, nonilfenol,  PFAS). Podatkov o teh vsebnosti teh parametrov v Sloveniji še ni, zato bo v prihodnjih letih potrebno te parametre vključiti v programe spremljanja.

Na srečanju smo predstavili še druge novosti s področja pitne vode, kot so meritve radioaktivnosti, izdelava načrtov za zagotavljanje varnosti pitne vode ter nove mikrobiološke parametre. Vodovod sistema B je predstavil svoje izkušnje v zagotavljanju varne oskrbe, NLZOH pa kakovost pitne vode v letu 2017.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je prestavil podatke raziskave o oskrbi s pitno vodo iz lastnih zajetij.

Srečanja se je udeležilo 124 ljudi, med njimi je bilo največ upravljavcev vodovodov, prisotni so bili tudi predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za okolje in prostor, Zdravstveni inšpektorat in drugi strokovnjaki s področja pitne vode.