Poročilo o informativnem dogodku 9. oktober 2017

Umetno bogatenja teles podzemne vode in lizimetri
razprava za krepitev zavesti o nadrejeni temi součinkovanja trajnostne rabe voda in tal

9. oktober 2017
v Podgradu in avstrijski Gornji Radgoni
od 12.00 do 15.00

 

Projektna ekipa SI-MUR-AT je 9. oktobra priredila informativni dogodek Umetno bogatenje teles podzemne vode in lizimetri. Cilj dogodka je bil okrepiti zavest o glavni temi projekta, in sicer uskladitvi kmetijstva in vodnega gospodarstva.

Vabilu se je odzvalo približno 40 udeležencev iz Slovenije in Avstrije. Po pozdravnem nagovoru direktorja vodovoda v Podgradu je vodilni partner na kratko opisal projekt SI-MUR-AT, nato sta sledila ogled naprave in razprava.

Predavanje mag. Irene Kopač (projektni partner IEI − Institut za ekološki inženiring) o umetnem bogatenju teles podzemne vode v Podgradu in Segovcih je obravnavalo osrednjo temo prireditve in okvirne pogoje zgodovine razvoja. Izhodiščni položaj je naslednji: obstoječi vodni viri za oskrbovano območje ne morejo zagotoviti pitne vode, ki bi imela predpisano kakovost in bi upoštevala vrednosti nitratov in pesticidov, če se ukrepi ne bodo izvedli. Razlog za to je intenzivna kmetijska raba tal v regiji.

Ukrepi, s katerimi bi kljub temu lahko zagotovili potrebne količine vode, ki bi imela predpisano kakovost, so: v obeh krajih bodo iz 14 vodnjakov odvzemali vodo iz dodatnih tokov podzemne vode reke Mure. To vodo bodo obdelali, preden se bo uporabila kot pitna voda.

Pri tem bodo vodo iz reke Mure iz sedmih vodnjakov izmenično črpali v bazen, kjer se bo zbirala za demanganizacijo in deferizacijo (odstranjevanje mangana in železa). Z vnosom zraka v vodo mangan in železo reagirata s kisikom in zato nastanejo oborine. Prezračeno vodo se bo nato uporabilo za bogatenje podtalnice. Podtalnica, ki je onesnažena z nitrati in pesticidi, se bo razredčila, tako da predpisane mejne vrednosti pri odvzemu za namen dovajanja v omrežje pitne vode ne bodo prekoračene.

Na kraju samem smo si ogledali tudi lizimeter. Ta naprava meri padavine (njihovo količino in intenziteto), izhlapevanje in količino izcedne vode. Iz tega lahko določimo natančno vodno bilanco. Ta del prireditve smo končali z ogledom čistilne naprave za vodo.

Prireditev se je sklenila s predstavitvijo Listine o tleh, ki jo je v avstrijski Gornji Radgoni predstavila projektna partnerica Regionalna razvojna agencija jugovzhodne avstrijske Štajerske – Štajerska regija Vulkanland. Dr. Beatrix Lenz je poročala o nastanku tega sporazuma (vključene so občine, interesne skupine in regionalna združenja), o varovanju tal, o ključnih točkah sporazuma in o tem, kaj je že bilo izvedeno, da bi sporazum zaživel.

Izhodišče so bile zelo močne padavine, zaradi katerih je prišlo do erozije in poplav na velikih območjih. Da bi v prihodnosti zmanjšali škodo, so sestavili Listino o tleh, ki vključuje naslednje točke: ohranjanje rodovitnosti tal, omejitev pozidave tal, spodbujanje zmožnosti zadrževanja vode, izvajanje ukrepov za varovanje podnebja, ozaveščanje in spodbujanje pomembnega inovacijskega projekta. Od leta 2013 v ta namen imenujejo pooblaščence za varovanje tal, leta 2018 pa bo razpisana nagrada za varovanje voda.