Informationsveranstaltung

Vabilo na prikaz

izvajanja alternativne agronomske prakse (AAP) priprave tal in setve pšenice na VVO Open Field Day v okviru EU- Projekta SI-MUR-AT – trajnostno kmetijstvo in podtalnica Datum: […]

Preberi več

Poročilo o informativnem dogodku 9. oktober 2017

Umetno bogatenja teles podzemne vode in lizimetri – razprava za krepitev zavesti o nadrejeni temi součinkovanja trajnostne rabe voda in tal 9. oktober 2017 v Podgradu […]

Preberi več

9.10.2017 – informacijsko prireditev

Monitoring in bilanca podzemne vode Podgrad Segovci PRILOGE: SIMURAT_Podgrad-Segovci_okt2017_de 5 MB // SIMURAT_Podgrad-Segovci_okt2017_si 5 MB //

Preberi več