KOOPERACIJSKI PROGRAM: INTERREG V-A Slovenija-Avstrija

Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim gospodarjenjem z vodami

KOOPERACIJSKI PROGRAM: INTERREG V-A Slovenija-Avstrija

Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim gospodarjenjem z vodami

Dobrodošli na spletni strani PROGRAMA SODELOVANJA:
INTERREG V-A Slovenija-Avstrija

Dolgoročno zagotavljanje kakovosti teles podzemne vode na obeh straneh Mure, ki so po eni strani podvržena intenzivni kmetijski uporabi, po drugi strani pa se jih uporablja kot zbiralnik za oskrbo s pitno vodo, predstavlja skupni izziv.

V okviru čezmejnega sodelovanja bomo izdelali ukrepe za trajnostno ohranjanje in izboljšanje kakovosti spodnje Mure in povezanih teles podzemne vode ter jih izvedli z regionalnimi partnerji, z namenom dolgoročnega ohranjanja dobrega kakovostnega stanja podtalnice.

Vse informacije o projektu