ANALIZA EKONOMSKE UČINKOVITOSTI ALTERNATIVNE AGRONOMSKE PRAKSE (AAP) NA VVO

Avtorji: Črtomir Rozman, Karmen Pažek, Mario Lešnik
Download PDF


FARM-MANAGER

Login: https://si-mur-at.farm-manager.si/de/
E-Mail:
si-mur-at@farm-manager.si
Passwort:
test123


Obdelovanje tal in protierozijska zaščita na vodovarstvenih območjih

Autor: Dr. Denis Stajnko
Download PDFObvladovanje pojava invazivnih rastlin (neofitov) in ohranjanje biodiverzitete na vodovarstvenih območjih

Autor: Dr. Mario Lešnik
Download PDFPomen dosevkov in ozelenitev tal na vodovarstvenih območjih

Autor: Dr. Branko Kramberger
Download PDF